Regulamin wznowienia treningów stacjonarnych

W związku z decyzją premiera Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Sportu związaną z częściowym otwarciem obiektów sportowych z dniem 4 maja 2020, przedstawiamy ogólne zasady wznowienia zajęć treningowych Keepermania

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniżej wymienionych zasad zarówno przez zawodników jak i rodziców/opiekunów. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptacje wytycznych.

1.Udział w zajęciach jest dobrowolny, a zgodę na uczestnictwo zawodnika w zajęciach potwierdza rodzic (prawny opiekun) składając odpowiednie oświadczenie przed rozpoczęciem pierwszego treningu.

2.Zawodnicy poniżej 13 roku życia na zajęcia przyjeżdżają z opiekunem prawnym.

3. Zawodnicy przyjeżdżają na trening, nie wcześniej niż 5-10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wychodzą tak, aby zawodnicy kolejnej oczekującej grupy nie mieli ze sobą kontaktu.

4. Zawodnicy przychodzą na obiekt przebrani w osobisty strój treningowy, brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego na terenie obiektu (za wyjątkiem WC).

5. Zawodników obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

6. Zawodnicy oczekujący na zajęcia treningowe zachowują zasadę bezpiecznej odległości (2 metry) zalecanej przez Ministra Zdrowia, do momentu przejęcia zawodników przez trenera.

7. W trakcie treningu, rodzice zawodników oraz inne osoby nie mają wstępu na obiekty. Zalecane jest oczekiwanie na odbiór zawodnika w pobliżu obiektu, z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

 8. Grupę treningową stanowi maksymalnie 6 zawodników. Jednostka treningowa wynosi około 60 min.

 9. Zawodnicy rozpoczynają i kończą trening dezynfekcją rąk własnymi środkami

 10. Trenerzy wyznaczą specjalne, bezpieczne strefy w czasie przerwy nawadniającej. Zalecane stosowanie bidonów, butelek z wodą z widocznie opisanym imieniem i nazwiskiem.

 11. Zawodnik w objawami jakiejkolwiek choroby (przeziębienie, katar, podwyższona temperatura itp.) zgłasza wcześniej ten fakt trenerowi i nie uczestniczy w zajęciach, pozostając w swoim miejscu zamieszkania.

 12. Trenerzy realizować będą zadania i środki treningowe o charakterze zgodnym z zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

 13.O sprawach nie ujętych w niniejszych zasadach treningu decyduje trener.